Vereniging Sport en Gemeenten

Vereniging Sport en Gemeenten is een landelijke organisatie, gevestigd in Den Haag. De VSG-organisatie bestaat uit een landelijk bestuur, 27 regio’s en de daarbij behorende de platforms VSG-Noord, VSG-Oost, VSG-Zuid en VSG-West met als uitvoerend orgaan het bureau van VSG.

Gemeenteleden en bedrijfspartners vormen samen het VSG-netwerk. Circa 70% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij Vereniging Sport en Gemeenten. Ruim veertig bedrijven zijn partner van het platform. Ook provinciale sportraden, sport(service)bedrijven en zwembaden zijn partner.

Alle landelijke actoren (de ministeries van VWS en OCW, het NOC*NSF, het IPO en de VNG) erkennen Vereniging Sport en Gemeenten als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten op het gebied van sport. In nauwe samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) treedt VSG op landelijk niveau op als gesprekspartner namens gemeenten in contacten met ministeries, sportkoepels en onderzoek- en onderwijsinstellingen.

Aanbod