Gratis opleiding sport- en beweegleider senior; uitstroom ‘kwetsbare senior’ (module 4)

 • Doelgroep Senioren
 • Tijdsinvestering/duur 35+ uur
 • Soort/vorm Opleiding
 • Organisatie Hanzehogeschool Groningen

Na het volgen van deze module ‘kwetsbare senior’ kun je, mits positief afgerond, gecertificeerd en verantwoord aan ‘kwetsbare senioren’ lesgeven in diverse vormen van bewegen.

De module ‘kwetsbare senior’ is opgebouwd uit diverse workshops:

 • Methodiek praktijk (ouderdomsmotoriek en niet meer zelf redzaam -ADL)
 • Bewegen op muziek
 • Trends en ontwikkelingen
 • Mentale aandoeningen
 • Interventies zelfredzaamheid
 • Introductie en stage
 • Stagelopen (10 lessen)

Bij deze workshops is het leren lesgeven steeds een belangrijk aandachtspunt. Voor een aantal cursusonderdelen worden soms gastdocenten ingezet. Per week zijn er 3 contacturen gedurende 8 weken (excl. pauze). Je wordt wekelijks op de hoogte gebracht van het exacte programma middels e-mail of via een, met de groep afgesproken, kanaal. Iedere cursist verzorgt een presentatie en daarnaast wordt ook lesgegeven aan elkaar in de praktijk.

Meer weten over de totale opleiding sport- en beweegleider seniorensport? Klik hier.

Er zijn tijdens de cursus een aantal verplichtingen waaraan je moet voldoen: 

 • Minimaal 90% aanwezigheid tijdens theorie en praktijkbijeenkomsten
 • Uitwerken van opdrachten in een portfolio
 • Minimaal 10 stage lessen
 • Eén examenles
 • Het organiseren van een evenement.

Stage:

Tijdens je stageperiode draai je 10 lessen mee bij minimaal 2 verschillende groepen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage-/werkplek. Je loopt mee, observeert en geeft onder begeleiding zelf les.

De activiteiten van de stage houd je bij in een voortgangsrapportage. Dit wordt een belangrijk document voor je praktijkexamen ‘lesgeven’. Deze module wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid.

Praktisch

Doelgroep
Buurtsportcoaches met ALO, Sportkunde of MBO Sport en bewegen. Minimaal 1 jaar lesgeef ervaring.

Toelatingseisen
Affiniteit met de doelgroep kwetsbare senioren en beschikking over stage /werkplek met minimaal 2 lesgroepen. In bezit van het certificaat Module 2: Sport- en beweegleider Senior; ‘de theorie’.

Startdatum
Nader te bepalen

Overige data
Nader te bepalen

Tijden
Nader te bepalen

Duur
8 avonden praktijkles + 10 stagelessen + 1 examenles

Tijdsinvestering
± 35 uur (excl. voorbereidingstijd)

Kosten
Gratis
*) De eerste 200 combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches die zich aanmelden voor een combinatie van module 2+3 of 2+4 of 2+3+4 komen in aanmerking voor een gratis opleidingsplek.

Locatie
Praktijkdagen vinden plaats in de regio. Locatie wordt later bekend gemaakt.

Aantal deelnemers
Minimaal 10
Maximaal 25

Afronding
Bij positieve afsluiting van elke module, ontvang je een erkend certificaat.

Opleidingsinstituut
Hanzehogeschool Groningen

Contactgegevens
r.j.k.den.dunnen@pl.hanze.nl.

Bijzonderheden
De Sport- en beweegleider senior; uitstroom ‘kwetsbare senior’ is de 4de module van de totale opleiding seniorensport. Kijk voor een overzicht van de gehele opleiding (alle modules) (link naar: LAB seniorensport de verschillende modules)

Aanmeldformulier Opleiding Seniorensport

Naam(Vereist)
Welke startbijeenkomst van de theoretische module wil je bijwonen?(Vereist)
Ik geef me op voor de theoretische module en ben van plan om als vervolg te kiezen voor:(Vereist)

 

Deel dit aanbod